Přihláška

Vyplňte přihlášku a odešlete ji poštou (je nutný vlastnoruční podpis a u nezletilých také souhlas zákonného zástupce !!) na adresu sekretáře corralu:

Miroslava Ouporová
Hosín 163
373 41 Hluboká nad Vltavou
tel: 775 205 470


Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky